bina tamamlama sigortasıyla

Sigortacı; tüketicilerin konut veya devre mülk sahibi olmak amacıyla yapmış olduğu ödemelerini veya kat karşılığı yapmış olduğu sözleşmelerini
Satıcının (inşaat şirketinin/müteahhidin) iflas etmesi,
Gerçek kişi satıcının vefatı ve reddi miras veya gaipliğine karar verilmesi,
Genel şartların ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek haller ve kıymetler ile teminat dışı kalan haller maddelerinde belirtilenler dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması hallerine karşı teminat sağlar.
Bina Tamamlama Sigortası, hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünüdür.

© Evimiz Hayatımız – Tüm Hakkı Saklıdır – MianoWeb Tasarım